Truck

Nordström Maskinkurs

Truck


För truckförare finns det regler för vad man ska kunna för att få arbeta med truck. Arbetsmarknadens parter har tagit fram ett dokument som heter Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter – TLP10.


I riktlinjerna har man delat in de 18 olika trucktyperna som finns i fyra kategorier:


* A-truckar är låglyftande truckar och ledstaplare.

* B-truckar är höglyftande truckar, till exempel motvikts- och skjutstativtruckar.

* C-truckar är olika former av stora truckar, till exempel containertruckar och timmertruckar.

* D-truckar är drag-, flak- och terminaltruckar.


I riktlinjerna anges kunskaps- och färdighetsmål som en truckförare ska uppfylla. TYAs utbildningsmaterial för truckar, Att arbeta med truck, utgår från TLP10.


TLP10 -utbildningen ger truckföraren goda kunskaper om och goda färdigheter i:

* Risker- och säkerhetsbestämmelser

* Trafikbestämmelser

* Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser

* Truckens konstruktion och de vanligaste trucktyperna

* Hantering av farligt gods

* Säkerhetskontroll och daglig tillsyn

* Ett ergonomiskt arbetssätt

* Material- och godshantering


Nordström Maskinkurs erbjuder företagsutbildningar inom truck och maskin. Jag finns i Piteå, men erbjuder i mån av möjlighet utbildning i hela landet.


Kontakt:


Nordström Maskinkurs

Kurt Nordström

Skolgatan 2A

94139 Piteå


Mail: info@maskinkurs.se


Mobil: 070-5569129