Maskinkurs Hem

Nordström Maskinkurs

Behöver ni utbildning?


Jag genomför grundutbildningar, repetitionskurser och validering inom:


 • Truck (A,B,C,D)
 • Hjullastare Anläggning
 • Hjullastare Godshantering
 • Grävmaskin/Grävlastare
 • Teleskoplastare
 • Fordonsmonterad kran upp till 18 t/m
 • Fordonsmonterad kran över 18 t/m
 • Mobilkran
 • Lift, Travers, Lastkoppling, Fallskydd
 • Arbete På Väg
 • ADR 1:3


Kompetenskrav på personal

Vilka krav ställer arbetsmiljöverket på anställdas kompetens?

Här kan du jämföra er personals kunskaper mot dessa kompetenskrav för att se att personalen har rätt förarbevis och utbildningsbevis.

 

Maskinförare:

Alla som använder de maskiner företaget har, ska ha utbildning på de maskiner de framför.

 

Arbetsmiljöverket föreskriver:

”En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda arbetsutrustning skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på̊ säker användning av utrustningen.”  

 

Hjullastare: Arbetar man under byggnads- eller transportavtal bör alla hjullastarförare ha ”Hjullastare Anläggning” i sitt förarbevis, för övriga räcker oftast ”Hjullastare Godshantering” utan att det blir något frågetecken.

 

Grävmaskin: De som använder grävmaskin i sin yrkesroll ska ha förarbevis på grävmaskin/grävlastare.

 

Teleskoplastare: Alla som kan tänkas använda teleskoplastare ska ha förarbevis på denna maskintyp. Då teleskoplastare som används med personkorg räknas som en ”Mobil Arbetsplattform” bör alla som har Teleskoplastarkort även ha utbildning på Mobila Arbetsplattformar. Vid sådan körning ska det även finnas ett körtillstånd från arbetsgivaren.

 

Lastbil: De som kör lastbil bör ha utbildning på fordonsmonterad kran om det finns en sådan inom företaget. Det vettigaste är att utbilda alla på fordonsmonterad kran över 18 t/m om det finns en sådan inom företaget för att alla ska kunna ersätta befintliga chaufförer vid exempelvis sjukdom.

 

Arbetsmiljöverkets krav vid körning med fordonsmonterad kran:

 

”Det krävs dokumenterade praktiska och teoretiska kunskaper för att kunna hantera de kranar som är monterade på lastbilar. Arbetsgivaren ska också ge arbetstagaren sitt tillstånd för användningen anordningen. ”

 

Mobilkran:

För att köra mobilkran ska man ha utbildning på detta. 

För att framföra mobilkran på väg krävs körkort C, och för framförande inom eget område krävs körkort B då mobilkran räknas som motorredskap klass 1. Dessutom behövs ett skriftligt tillstånd precis som vid fordonsmonterad kran.

 

Truck:

Alla som kommer i kontakt med truckar ska ha rätt utbildning för den trucktyp som framförs. Dessutom ska skriftligt körtillstånd vara utskrivet.

Arbetsmiljöverket föreskriver:

”Arbets­givarens tillstånd och truck­förarens teoretiska och praktiska kunskaper ska vara skriftligt dokumenterade.”

 

Det finns inget krav på repetitionsutbildning på truck, men det finns en rekommendation att repetitionsutbildning sker vart 5:e år på truck.

 

Mobila arbetsplattformar och liftar:

Att hantera en lift kräver utbildning och körtillstånd. Liftar delas in i olika kategorier och de som framför lift ska ha utbildning på rätt lifttyp.

 

Arbetsmiljöverkets krav på Mobila arbetsplattformar:

”Det finns krav på utbildning och att de praktiska och teoretiska kunskaperna dokumenteras. Arbetsgivaren ska också ge arbets­tagaren sitt tillstånd för användningen anordningen.”

 

De som kör teleskoplastare ska också veta att enligt arbetsmiljöverkets mening blir teleskoplastaren en ”Mobil Arbetsplattform” när man kör med personkorg, och då gäller de föreskrifterna.

 

Säkra Lyft och Travers:

 Alla inblandade i lyft med lyftanordningar och/eller lyftredskap ska ha utbildning, det gäller både lastkoppling och lyft med travers. Även traverser delas in i olika kategorier, vilket gör att man ska ha utbildning för de kategorier man kan tänkas jobba med i företaget.

 

Arbetsmiljöverkets krav:

”Arbetsgivaren ska se till att arbetstagare som använder lyft­anordningar eller lyftredskap har tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning av utrustningen.

Kunskapskravet gäller alla användare, förare såväl som lastkopplare, signalmän etc. Kunskaperna ska vara dokumenterade. De kunskaper som behövs kan variera beroende på hur pass komplicerad lyftanordningen eller lyftredskapet är.”


Fallskydd:

Arbete med personligt fallskydd (sele) kräver ingen utbildning, men arbetsmiljöverket anser att de som arbetar med personligt fallskydd bör få en utbildning i detta.

 

Arbetsmiljöverket föreskriver:

”Den som använder fallskydd bör få utbildning i hur man ska använda, koppla och prova utrustningen före användning. Man ska även känna till riskerna med att använda utrustningen felaktigt och hur man sköter och underhåller den. Praktiska övningar ska alltid ingå i utbildningen.”

 

ADR:

Alla som kan komma att arbeta med farligt gods (exempelvis lastar eller lossar) ska ha minst ADR 1.3 enligt MSB:s föreskrifter ADR-S Och RID-S.

Den som transporterar farligt gods (exempelvis lastbilsförare) ska ha giltigt ADR-intyg.

 

MSB föreskriver:

”Förare som transporterar farligt gods på väg måste inneha giltigt ADR-intyg. ADR-intyget visar att föraren har genomgått förarutbildning och därefter har examinerats med godkänt resultat.

Förutom krav på förarutbildning föreskriver ADR-S och RID-S att all personal som är delaktig i transport av farligt gods ska ha utbildning för de uppgifter som de utför, så kallad 1.3-utbildning. Utbildningskravet gäller exempelvis personer som klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar, lossar och annan personal som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg eller järnväg.”


Arbete På väg:

Alla som utför arbete under Trafikverkets upphandlingar ska ha grundkompetens Nivå 1. För framförande av TMA-fordon krävs certifiering på Nivå 2, vilket endast kan göras av trafikverket. För att klara den certifieringen bör man ha genomgått utbildning i Nivå 2.

 


De maskinutbildningar jag erbjuder följer TYA:s krav, och truckutbildningen baseras på TLP10.

Efter godkända praktiska och teoretiska prov erhåller ni TYA:s utbildningsbevis/yrkesbevis på aktuell trucktyp eller maskin.


Jag har inga egna maskiner, vilket innebär att all utbildning måste ske med ert företags egna maskiner. Mitt mål är alltid att försöka lägga all utbildning inom er verksamhet så att ni får så lite störningar som möjligt, vilket innebär att jag gärna kliver in i de skift som pågår för att göra så mycket som möjligt av de praktiska proven där.


Nordström Maskinkurs erbjuder företagsutbildningar inom truck och maskin. Jag finns i Piteå, men erbjuder i mån av möjlighet utbildning i hela landet.


Företaget innehar F-skatt.


Kontakt:

Nordström Maskinkurs

Kurt Nordström

Skolgatan 2A

94139 Piteå


Mail: info@maskinkurs.se


Mobil: 070-5569129